Mời bạn mới ngay – Nhận quà liền tay với VNPT Money

VNPT Money triển khai chương trình Mời bạn mới ngay - Nhận quà liền tay vô cùng hấp dẫn. Bạn đã sẵn sàng tham gia ngay cùng VNPT chưa?

Mời bạn mới ngay – Nhận quà liền tay với VNPT Money

1.    Tên chương trình: Mời bạn mới ngay – Nhận quà liền tay với VNPT Money 

2.    Thời gian triển khai: Từ 21/10/2022 đến hết 30/11/2022.

3.    Đối tượng áp dụng:

3.1. Người giới thiệu (NGT): 

-    Khách hàng cá nhân có ví VNPT Pay đã định danh và liên kết ngân hàng.

-    Khách hàng cá nhân có tài khoản Mobile Money. 

* Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho CBNV nằm trong danh sách tham gia 02 chương trình sau:

-    Chương trình Khuyến khích nhân viên phát triển Mobile Money từ 01/04/2022 – 31/12/2022;

-    Chương trình Khuyến khích nhân viên phát triển ví VNPT Pay từ 01/04/2022 – 31/12/2022.

3.2. Người được giới thiệu (NĐGT): Khách hàng cá nhân đăng ký mới tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay/Mobile Money) trong thời gian diễn ra chương trình.

4.    Nội dung chính của chương trình:     

Từ 21/10/2022 đến 30/11/2022, nhận ngay phần thưởng khuyến khích là thẻ quà tặng trị giá 25.000 đồng thanh toán dịch vụ bất kỳ (ngoại trừ dịch vụ Thanh toán QR code) khi giới thiệu tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay/Mobile Money). Cụ thể, để nhận được phần thưởng khuyến khích, NGT cần hướng dẫn NĐGT cần hoàn thành đủ các điều kiện sau đây: 

STT Tiêu chí VNPT Money
Mobile Money

1

Thời gian đăng ký tài khoản Đăng ký mới tài khoản VNPT Money (Ví/MM) trong thời gian diễn ra chương trình
Ví dụ:
-  TH1: NĐGT A đã có ví VNPT Pay trước ngày 21/10/2022, mở mới Mobile Money trong thời gian từ 21/10/2022đến 30/11/2022 và có nhập MGT của NGT B. Khi đó tài khoản Mobile Money đó  vẫn được ghi nhận để xét thưởng khuyến khích cho NGT B.
-  TH2: NĐGT A đã có tài khoản Mobile Money trước ngày 21/10/2022, mở mới ví VNPT Pay trong thời gian từ 21/10/2022đến 30/11/2022 và có nhập MGT của NGT B. Khi đó ví VNPT Pay đó vẫn được ghi nhận để xét thưởng khuyến khích cho NGT B.
-  TH3: NĐGT A đã có cả ví VNPT Pay và Mobile Money trước ngày 21/10/2022. Trong thời gian từ 21/10/2022đến 30/11/2022 lại hủy đi đăng kí lại thì không được ghi nhận.
-  TH4: NĐGT A mở mới cả ví VNPT Pay và Mobile Money trong thời gian từ ngày 21/10/2022đến ngày 30/11/2022 và có nhập MGT của NGT B đối với cả ví VNPT Pay và Mobile Money. Khi đó VNPT Money chỉ xét khuyến khích 1 lần cho tài khoản nào đủ điều kiện trước trong thời gian diễn ra chương trình.

2

Nhập mã giới thiệu - Nhập MGT là số điện thoại của NGT đủ điều kiện trong vòng 03 ngày kể từ thời gian đăng ký mới tài khoản VNPT Pay;
- Định danh tài khoản ví thành công;
- Liên kết ngân hàng trực tiếp.
- Nhập MGT là số điện thoại của NGT đủ điều kiện trong vòng 03 ngày kể từ thời gian đăng ký mới tài khoản Mobile Money.

3

Thanh toán Trong vòng 03 ngày kể từ thời gian đăng ký mới tài khoản VNPT Pay, phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền ví (giá trị giao dịch trước chiết khấu hoặc giảm trừ khuyến mại).
Ví dụ:
TH1: NĐGT A mở mới ví VNPT Pay vào ngày 25/10/2022 và có nhập MGT của NGT B đối với ví VNPT Pay. Khi đó NĐGT A phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền ví VNPT Pay vào ngày 27/10/2022 thì NGT B sẽ được xét thưởng khuyến khích.
TH2: NĐGT A mở mới ví VNPT Pay vào ngày 25/10/2022 và có nhập MGT của NGT B đối với ví VNPT Pay. Khi đó NĐGT A phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền ví VNPT Money vào ngày 28/10/2022 thì NGT B sẽ không được xét thưởng khuyến khích.
Trong vòng 03 ngày kể từ thời gian đăng ký mới tài khoản Mobile Money, phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền Mobile Money (giá trị giao dịch trước chiết khấu hoặc giảm trừ khuyến mại).
Ví dụ:
TH1: NĐGT A mở mới Mobile Money vào ngày 25/10/2022 và có nhập MGT của NGT B đối với Mobile Money. Khi đó NĐGT A phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền Mobile Money vào ngày 27/10/2022 thì NGT B sẽ được xét thưởng khuyến khích.
TH2: NĐGT A mở mới ví VNPT Pay vào ngày 25/10/2022 và có nhập MGT của NGT B đối với Mobile Money. Khi đó NĐGT A phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 50.000 đồng bằng nguồn tiền Mobile Money vào ngày 28/10/2022 thì NGT B sẽ không được xét thưởng khuyến khích.
 

5.    Hình thức khuyến khích: Thẻ quà tặng trị giá 25.000 đồng thanh toán dịch vụ bất kỳ (ngoại trừ dịch vụ Thanh toán QR code). 

6.    Hạn mức khuyến khích: Mỗi NGT chỉ được nhận tối đa 75 thẻ quà tặng trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình. 

7.    Thời gian nhận khuyến khích: NGT sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá 25.000 đồng vào tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay/Mobile Money) cá nhân trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm NĐGT đạt đủ điều kiện theo chương trình.

8.     Quy định về phần thưởng khuyến khích:

̵    Thời hạn sử dụng của thẻ: 15 ngày kể từ khi NGT nhận được trên app VNPT Money. Hết hạn, nếu NGT không sử dụng, thẻ quà tặng sẽ được thu hồi. 

̵    Với các thẻ quà tặng được cộng bù cho NGT:

+    Nếu cộng bù trong thời gian đang diễn ra chương trình: Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng này vẫn theo thời hạn sử dụng chung là 15 ngày tính từ khi KH nhận được.

+    Nếu cộng bù sau khi đã kết thúc chương trình: Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng này là 07 ngày tính từ khi KH nhận được.

̵    Phạm vi sử dụng của thẻ: Thẻ quà tặng được sử dụng để hỗ trợ thanh toán tất cả các dịch vụ trên VNPT Money khi thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay/Mobile Money (Không áp dụng cho thanh toán bằng tính năng quét QR trên ứng dụng VNPT Money).

̵    Các thẻ quà tặng không được cộng gộp để sử dụng trong một lần thanh toán. Trong trường hợp, NGT B giới thiệu tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay/Mobile Money) thành công và nhận được 05 thẻ quà tặng 25.000 đồng, thì NGT B không được phép sử dụng đồng thời 02 thẻ quà tặng trở lên cho cùng 01 giao dịch thanh toán. 

̵    Khách hàng sử dụng thẻ quà tặng sẽ không được hưởng đồng thời cùng các ưu đãi và CTKM khác của VNPT Money.

Ví dụ: NGT B được tặng 01 thẻ quà tặng 25.000 đồng. NGT B sử dụng thẻ quà tặng đó để thanh toán tiền điện. Tại thời điểm đó, VNPT Money đang triển khai CTKM hoàn 20% thanh toán hóa đơn điện. 

=> Giao dịch thanh toán hóa đơn điện sử dụng thẻ quà tặng 25.000 đồng của NGT B sẽ không được hoàn tiền theo CTKM điện nữa. 

̵    Tất cả thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc cho/tặng người khác.

̵    Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng 1 lần. Trường hợp giá trị thanh toán không sử dụng hết giá trị thẻ quà, VNPT Money sẽ không hoàn lại tiền chênh lệch.

̵    VNPT Money có quyền thu hồi các thẻ quà đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mại để trục lợi.̵    Điều kiện áp dụng thẻ quà có thể thay đổi tùy theo chính sách của VNPT Money. 

̵    Giá trị thẻ quà tặng thực sử dụng sẽ được tính vào Thu nhập cá nhân của NGT.

̵    Trong mọi trường hợp, quyết định của VNPT Money là quyết định cuối cùng.

9.    Một số quy định khác của chương trình: 

-    VNPT Money sẽ ngừng trả phần thưởng khuyến khích của chương trình đối với NGT trong trường hợp phát hiện các sai phạm trong quá trình giới thiệu tài khoản VNPT Money hoặc lợi dụng phần thưởng khuyến khích giới thiệu tài khoản VNPT Money để trục lợi.

-    Từ thời điểm bắt đầu chương trình, mỗi NGT giới thiệu tài khoản VNPT Money chỉ được nhận tối đa 20 thẻ quà tặng/ngày. Từ thẻ quà tặng thứ 21 trong ngày trở đi, VNPT Money sẽ kiểm tra thông tin tài khoản và trả quà cho bạn trong vòng 03 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ). 

-    Mỗi tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay/Mobile Money) đạt đủ điều kiện chỉ được tính 01 lần khuyến khích kể từ khi lần mở tài khoản đầu tiên. Trong trường hợp NĐGT yêu cầu hủy tài khoản và sau đó tài khoản đó lại được mở mới với cùng 01 số điện thoại đã được ghi nhận khuyến khích trước đó, thì tài khoản mở mới này sẽ không được ghi nhận cho NGT nữa.

-    Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn sử dụng thẻ quà tặng. Sau thời hạn này, VNPT Money không tiếp nhận các khiếu nại. 

-    Trong mọi trường hợp, quyết định của VNPT Money là quyết định cuối cùng. 

10. Các trường hợp NGT KHÔNG được nhận phần thưởng khuyến khích giới thiệu ví VNPT Pay: 

-    NĐGT đăng ký ví VNPT Pay mới có nhập mã giới thiệu nhưng KHÔNG liên kết ngân hàng trực tiếp trong thời gian hợp lệ của chương trình;

-    NĐGT đã đăng ký, nhập MGT cả ví VNPT Pay và Mobile Money trước thời gian chương trình;

-    NĐGT không nhập mã giới thiệu của người giới thiệu;

-    NĐGT nhập MGT ví nhưng lại phát sinh giao dịch bằng nguồn tiền Mobile Money hoặc ngược lại. 

Ví dụ: NĐGT A đã có ví VNPT Pay trước ngày 21/10/2022. Trong thời gian từ 21/10/2022 đến 30/11/2022 NĐGT A mở mới Mobile Money và nhập mã giới thiệu. Nhưng sau đó lại phát sinh 1 giao dịch trên 50.000 đồng bằng nguồn tiền ví VNPT Pay và sau 3 ngày không phát sinh thêm giao dịch mới bằng nguồn tiền Mobile Money thì NGT sẽ không được tính khuyến khích cho tài khoản đó và ngược lại.

-    NGT sở hữu tài khoản tài khoản ví VNPT Pay cá nhân nhưng chưa hoàn thành định danh và liên kết ngân hàng trực tiếp/liên kết qua thẻ ATM nội địa (chỉ xét riêng với trường hợp NGT có tài khoản ví).

11.  Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 3)

Xem thêm: Bay Vietjet - Nhận quà Tết