Quét QR nhận ngay voucher 50%

Quét QR nhận ngay voucher 50%

1. Thời gian triển khai: 23/9 – 30/11/2022

2. Phạm vi: Toàn quốc.

3. Đối tượng: Khách hàng sử dụng ứng dụng VNPT Money để quét QR thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay hoặc Mobile Money (không bao gồm QR doanh nghiệp, QR chuyển tiền, QR cửa hàng của tôi, QR thanh toán hoá đơn VNPT và mua gói cước).

4. Hình thức khuyến mại: Sau mỗi giao dịch thanh toán hợp lệ khách hàng được nhận 01 voucher 50% giá trị thanh toán của giao dịch đó (tối đa 20.000đ/giao dịch). Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 lần khuyến mại áp dụng cho 2 giao dịch đầu tiên hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình.

(*) Giá trị thanh toán: Là số tiền khách hàng thực thanh toán thành công sau khi đã áp dụng khuyến mại khác (nếu có).

5. Quy định thẻ voucher:

- Hạn sử dụng: Mỗi voucher có hạn sử dụng N+15 ngày (N: là ngày tặng voucher)

- Phạm vi sử dụng: Thẻ voucher hỗ trợ giảm trừ khi khách hàng sử dụng ứng dụng VNPT Money để quét QR thanh toán các các dịch vụ bằng nguồn tiền Ví VNPT Pay hoặc Mobile Money (không áp dụng voucher cho QR doanh nghiệp, QR chuyển tiền, QR cửa hàng của tôi, QR thanh toán hoá đơn VNPT và mua gói cước).

- Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher:

     + Đảm bảo số dư tài khoản ví VNTP Pay > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu, duy trì liên kết ngân hàng.

     + Đảm bảo số dư tài khoản Mobile Money > 0đ và đủ thanh toán phần giá trị còn thiếu.

- Thời gian tặng voucher: trong vòng 72h sau khi khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình.

- Nguyên tắc làm tròn số tiền voucher theo đơn vị nghìn đồng:

     < 500đ: làm tròn xuống 0đ;

     ≥ 500đ: làm tròn lên 1.000đ.

- Không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.

- Một thẻ voucher chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán.

- Khi sử dụng thẻ voucher để thanh toán: Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị nhỏ hơn giá trị thẻ voucher, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền còn thừa. Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị thẻ voucher, khách hàng cần đảm bảo số dư tài khoản để thanh toán số tiền còn thiếu. 

6. Quy định chung của chương trình

- Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.

- Những giao dịch đã sử dụng voucher thành công nhưng khách hàng muốn hủy hoặc lỗi giao dịch thì VNPT Money không hỗ trợ hoàn trả lại voucher đó.

- Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình. Sau thời hạn này, VNPT Money không tiếp nhận các khiếu nại. 

- Trường hợp khách hàng đã nhận được thẻ voucher nhưng trong quá trình sử dụng gặp sự cố hoặc chưa nhận được do lỗi của VNPT Money, thì sẽ được hoàn bù thẻ voucher trong vòng 72h kể từ thời điểm khiếu nại với giá trị hoàn bù đúng với giá trị của thẻ bị lỗi hoặc chưa nhận và có hạn sử dụng N+15 ngày (N: ngày tặng voucher).

- VNPT Money có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.

- Các tài khoản tham gia chương trình phải là các tài khoản được đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác.

- Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Money.

7. Hướng dẫn sử dụng thẻ voucher:

Cách 1 (từ ứng dụng VNPT Money): Khách hàng đăng nhập tài khoản VNPT Money 🡢 chọn mục “Ưu đãi - quà tặng của tôi” 🡢 Chọn thẻ quà của chương trình, ấn “sử dụng”.

Cách 2 (từ ứng dụng VNPT Money): 

- Đăng nhập tài khoản VNPT Money.

- Tại màn hình trang chủ chọn “Quét QR”🡢 hướng camera vào hình QR 🡢 chọn nguồn tiền thanh toán Ví VNPT hoặc Mobile Money 🡢 hệ thống tự động áp dụng thẻ voucher của chương trình vào giao dịch hợp lệ đầu tiên để giảm trừ. Nếu khách hàng không muốn sử dụng ngay thẻ voucher cho giao dịch đó thì ấn “hủy” để sử dụng trong giao dịch sau.

8. Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 3).

Xem thêm: VNPT Money được thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia