Tập đoàn VNPT lên phương án đảm bảo an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng dịp lễ 2/9

Để đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, an toàn cơ sở hạ tầng, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, doanh nghiệp trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9, Tập đoàn VNPT đã đưa ra các phương án và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt. Thông tin cụ thể sẽ được VNPT Thanh Hóa đưa ra dưới đây.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính Phủ Bộ ngành, địa phương và của Tập đoàn VNPT về công tác bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, an toàn cơ quan, phòng, chống cháy nổ và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và các loại phương tiện ra/vào cơ quan, bố trí trực và tuần tra canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan, đơn vị đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Trước ngày nghỉ lễ các đơn vị tổ chức tự kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, mất an toàn cơ quan, đơn vị. Tổ chức vệ sinh công sở, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện,... để đề phòng gây cháy nổ;

Bên cạnh đó, phân công Lãnh đạo đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới viễn thông công nghệ thông tin; Bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông hoạt động tốt. Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, rà soát năng lực mạng lưới, xử lý phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn thông tin, đảm bảo lưu thoát lưu lượng, đặc biệt là các khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội. Chủ động tăng cường đủ nhân lực, phương tiện vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng triển khai ứng cứu xử lý sự cố và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức và người dân;

Mặt khác triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý; Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị tốt các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh. Yêu cầu CBCNV, người lao động thực hiện nghiêm quy định, khuyến cáo của chính quyền địa phương, ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn tỉnh/thành phố đang triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự tại địa phương để thống nhất kế hoạch triển khai phương án bảo vệ và hỗ trợ, giúp đỡ khi có vụ việc xảy ra.

Nguồn: vnpt.com.vn

Tham khảo: VNPT tặng miễn phí 3 tháng truyền hình, hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch