Tập đoàn VNPT trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ "Quỹ vì người nghèo"

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau", ngày 17/10/2022, ông Nguyễn Nam Long, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" của UBMT Tổ quốc Việt Nam.

VNPT trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ "Quỹ vì người nghèo"

Với vai trò của một Tập đoàn kinh tế lớn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, VNPT luôn tích cực thể hiện trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn này, xem đây là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa của Tập đoàn mà các thế hệ cán bộ công nhân viên xây dựng và gìn giữ trong suốt chặng đường trưởng thành và phát triển. Hàng năm, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc luôn dành nhiều tỷ đồng cho các hoạt động chính sách, an sinh xã hội, từ thiện... Đây là sự tiếp nối đầy nhân văn của chương trình “Nối vòng tay lớn”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”.

Trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022, ông Nguyễn Nam Long, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo trung ương.

Có thể bạn quan tâm:  VNPT hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bão NORU