Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

Chiều ngày 22/5/2023 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và đồng chí Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2027 giữa hai đơn vị.

VNPT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VNPT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã đánh giá, những nỗ lực của hai bên trong giai đoạn 2019-2022 đã tạo ra nhiều hiệu quả thiết thực, giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình và đã tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dổi số hoạt động Đoàn. 

Cụ thể, với sự quyết tâm rất cao, các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị đã được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu trên 03 mảng công tác lớn và đạt được nhiều hiệu quả nổi bật. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ xây dựng các phần mềm, ứng dụng, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số các hoạt động Đoàn. Trong đó Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đã thực sự tạo ra những bước đổi mới trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên, truyền thông tới hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Hơn 200 tin tức/ngày được đăng tải, hơn 20 cuộc thi trực tuyến được tổ chức thành công và hơn 300 chương trình của các cấp bộ đoàn được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

VNPT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2

VNPT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3

Cũng cùng ngày, VNPT Thanh Hóa và Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng thông qua thoả thuận hợp tác viễn thông, dịch vụ số và truyền thông với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp để triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; gắn việc quảng bá thương hiệu Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên với việc tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ:

(1) Phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh Đoàn và triển khai tại ` đoàn trực thuộc, bao gồm: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ Trung ương tới địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn (hệ thống quản lý văn bản Eoffice, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, …) và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin;

(2) Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Tỉnh Đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT trong từng giai đoạn cụ thể;

(3) Phối hợp triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (Ứng dụng TNVN) với các mục tiêu: tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo; quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên trên cả tỉnh; số hoá các nghiệp vụ của công tác Đoàn; xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các Đoàn viên; xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái (VNPT Money, SIM/gói cước di động, MyTV, các dịch vụ GTGT, các gói Home Combo…);

(4) Phối hợp truyền thông thương hiệu VNPT Thanh Hóa với các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các cấp cho toàn bộ toàn bộ đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

>>Bài viết liên quan: Đoàn Thanh niên VNPT Thanh Hóa tình nguyện tại Quan Sơn