Tính năng xem chung MyTV

Truyền hình MyTV hiện đã triển khai tính năng xem chung. Như vậy, người thân và bạn bè có thể cùng xem chung một nội dung yêu thích qua ứng dụng MyTV. Cùng VNPT Thanh Hóa tìm hiểu về tính năng xem chung MyTV nhé.

Hướng dẫn sử dụng tính năng xem chung

Tính năng xem chung MyTV 2

Tính năng xem chung MyTV 3

Tính năng xem chung MyTV 4

>>Xem chung: Tính năng cá nhân hóa người dùng MyTV