Triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet” trong kỳ họp thứ hai. HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng ngày 16/7/2021, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa). Đây là kỳ họp HĐND đầu tiên triển khai ứng dụng Phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet. VNPT Thanh Hóa là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng Phòng hợp không giấy tờ suốt thời gian diễn ra cuộc họp.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ứng dụng Phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet cho các đại biểu HĐND tỉnh; các tài liệu kỳ họp đều đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu. Đây là cách làm hỗ trợ các đại biểu thuận tiện trong quá trình nghiên cứu tài liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, qua đó tiết kiệm chi phí, thời gian… Với việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào kỳ họp, các báo cáo, tờ trình cũng được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn để các đại biểu dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

VNPT Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực, test thử dịch vụ cũng như các phương án dự phòng để đảm bảo chất lượng kỹ thuật trong quá trình triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet”.

Đa số các đại biểu tham gia họp kỳ hợp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, đánh giá cao chất lượng của ứng dụng Phòng họp không giấy tờ như: giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thời gian truy cập nhanh, tài liệu sắp xếp hợp lý, có tính hệ thống và dễ dàng tra cứu. Đây cũng là cơ sở để tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử, tạo lập môi trường, phong cách làm việc ngày càng công khai, minh bạch và tiện lợi hơn cho người dân. Việc hình thành nền hành chính không giấy tờ là cơ sở quan trọng để xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số...

Với sự phát triển công nghệ thông tin, việc chuyển đổi từ phòng họp truyền thống sang “Phòng họp không giấy” là rất cần thiết. Cuộc họp HĐND tỉnh khóa XVIII sử dụng hình thức “Phòng hợp không giấy tờ” là sự cải cách hành chính lớn, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để xây dựng thành công đề án chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Tham khảo: VNPT đóng góp 400 tỷ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19