Hợp đồng điện tử VNPT eContract

Dịch vụ Hợp đồng điện tử VNPT eContract cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử.

Giá trị mang lại

VNPT eContract không chỉ là hợp đồng điện tử, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm, làm việc hiệu quả, minh bạch.

VNPT eContract 1

TÍNH NĂNG

  • Ký chứng thư số: Hỗ trợ tất cả các loại hình ký số (USB token, Sign-Server, SmartCA) của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số tại Việt Nam.
  • Ký điện tử: Cung cấp cho người dùng trong trường hợp không có chứng thư số vẫn có thể ký hợp đồng điện tử mà vẫn đảm bảo an toàn, đáp ứng điều kiện và nguyên tắc của Luật Giao dịch điện tử Việt Nam.
  • Đàm phán trực tuyến: Cho phép các bên thảo luận, ghi nhận thay đổi nội dung hợp đồng, đàm phán các điều khoản và điều chỉnh nội dung của hợp đồng hoàn toàn trực tuyến.
  • Định danh trực tuyến: Cung cấp giải pháp VNPT eKYC và Video KYC cho phép VNPT định danh khách hàng, cũng như cho phép khách hàng định danh các bên tham gia ký hợp đồng.
  • Mã hóa: Công nghệ mã hóa file hợp đồng bằng cặp khóa công khai, đảm bảo chỉ các bên tham gia hợp đồng mới có thể truy xuất nội dung hợp đồng.
  • VNPT Core Blockchain: Cung cấp giải pháp VNPT eKYC và Video KYC cho phép VNPT định danh khách hàng cũng như cho phép khách hàng định danh các bên tham gia ký hợp đồng.

TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

VNPT eContract đáp ứng đầy đủ điều kiện và nguyên tắc của Luật Giao dịch điện tử Việt Nam:

- Theo quy định tại điều luật 34, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, cụ thể: "Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu."

- Theo quy định tại điều luật 14, Luật Giao dịch điện tử 2005 cũng quy định: "Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì lý do đó là một thông điệp dữ liệu."

QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Quản lý hợp đồng, ký kết hợp đồng điện tử cho các bên tham gia ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào.

VNPT eContract 2

VNPT eContract 3

Tạo hợp đồng điện tử

  Có thể tạo hợp đồng từ từ mẫu hợp đồng có sẵn, hoặc soạn thảo hợp đồng trực tiếp trên ứng dụng, hoặc tải file hợp đồng có sẵn lên.

VNPT eContract 4

Gửi các bên tham gia ký hợp đồng

  Gửi lời mời cho các bên ký hợp đồng bằng email, có thể quy định hình thức ký cho các bên, có thể xác minh danh tính hoặc pháp nhân các bên được mời, có thể quy định vị trí chữ ký của bên ký trên hợp đồng.

VNPT eContract 5

Đàm phán trực tuyến

  Có thể mời tài khoản khác của đơn vị tham gia đàm phán hợp đồng, có thể chat trực tiếp trên phần mềm hiển thị hợp đồng, thông tin chat được lưu lại để tra cứu sau này.

VNPT eContract 6

Ký kết hợp đồng

  Cho phép ký nháy, ký duyệt và ký văn thư đóng dấu; quy định thứ tự ký, có 4 hình thức ký từ ký điện tử đến ký số phù hợp với cả pháp nhân và thể nhân.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Hợp đồng điện tử VNPT eContract, vui lòng liên hệ tổng đài 18001260. 

Xem thêm: Đăng ký chữ ký số VNPT hệ thống ĐẤU THẦU QUỐC GIA